Flyers & Posters

180812 - Poster kaha di òrgel - Tirsha
18081212 Programa kaha di òrgel
Inschrijving voor deze middag uiterlijk 10 september door betaling op bankrekeningnummer NL96 INGB 0008 9799 10 t.n.v. Stichting SPLIKA. Vermeldt “28 jaar SPLIKA” en naam/namen van de deelnemer(s). Stuur daarbij ook een e-mail naar info@splika.nl.
tambu A5 V3
Inschrijving voor deze cursus kan door een e-mail te sturen naar info@splika.nl met als onderwerp ' Inschrijving cursus tambú start 10 september 2018'
Top